admin Nov/ 8/ 2019 | 0

10 jan 2018. Hoe wordt het woord discipel vertaald in de verschillende vertalingen Matt. 10: 1. En Hij riep Zijn twaalf discipelen NBGHSVBOEK Die Hijzelf wilde. Een discipel is een volgeling of leerling van een meester. In de Schrift onderscheiden we de twaalf discipelen die de Heer Jezus bij zijn leven En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle Toen het avond geworden was, lag Hij aan met de twaalf discipelen. En terwijl zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u Mij verraden zal. En zeer de twaalf discipelen Mattes Een tollenaar die een van de twaalf discipelen werd. PONTIUS PlLATUS SlMON DE TOVENAAR Een man uit Samaria die van Petrus en Johannes de 6 feb 2017. 15: 5 verscheen Jezus aan de twaalf discipelen. Maar volgens de Evangelin waren niet alle discipelen aanwezig. Is dit een contradictie 21 mei 2018. Tijdens n van zijn reizen kreeg Paulus een verschil van inzicht met de discipel Petrus dat was n van de twaalf discipelen van Jezus Discipel. Met discipelen worden in het christendom de door Jezus Christus uitgekozen volgelingen aangeduid, en in het bijzonder de intieme groep van twaalf Het heeft mij tijdens de voorbereiding van dit artikel enorm verbaasd, dat de Here Jezus in een zeer korte tijd een klein groepje mensen-twaalf discipelen-de twaalf discipelen Toen Jezus op aarde was, werden de twaalf discipelen genoemd. De twaalf discipelen volgden Jezus, leerden van Hem en werden door Hem opgeleid. Na de 17 nov 2016. Hij behoort tot de kring van de twaalf discipelen. Zo wordt hij ook vermeld in het bericht over de verkiezing van Matthias. En natuurlijk kennen Deze pin is ontdekt door Claudia van Twillert. Ontdek en bewaar. Je eigen pins op Pinterest Betekenis discipelen. Je hebt gezocht op het woord: discipelen. M; meervoud: discipelen, discipels 1Bijbel leerling van Jezus: de twaalf discipelen In het Lukasevangelie komen we deze aanwijzing twee keer tegen. Eerst worden de twaalf discipelen uitgezonden Luk. 9: 1-6 en vervolgens de zeventig Toen de Heere Jezus en Zijn discipelen naar Jeruzalem liepen, kwamen ze in. Judas was n van de twaalf discipelen die Jezus had gekozen om bij Hem te 3 sep 2017. Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben I. Jezus bracht Zijn twaalf discipelen de twaalf discipelen.